İnsan Kaynakları

 Kurumların en önemli değerlerinin “uzmanlaşmış insan gücü” olduğunu biliyoruz. Sağlık personelimizin ve diğer çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimini amaçlayan bir çalışma ortamı sunuyoruz.


Ada OSGB çalışanları; beceri, bilgi ve deneyimleriyle şirket performansına katkıda bulunurlar. 

Ada OSGB çalışanlarına, şirket hedeflerine yönelik olarak düzenlenmiş değerlendirme sistemiyle, bulundukları katkıya paralel ödeme yapar.

Herkese eşit ölçüde fırsat ve açık iletişim olanakları sağlayarak kontrollü bir rekabet ile çalışanlarımızın mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek Ada OSGB`nin insan kaynakları politikasını belirler. 

Başvurunuz arşivimizde tutularak ileride oluşacak fırsatlar için değerlendirilecektir.