Eğitim

     6331 sayılı İş Güvenliği yasası gereği periyodik olarak yılda en az bir kez İş Güvenliği konularında personele eğitim verilmesi ve bunun belgelendirilmesi yasal zorunluluktur. Çalışanların iş yerindeki tehlike ve risklerden haberdar edilmesi, gerekli önlemlerin alınması, çalışanların yasal hakları konusunda bilgilendirilmesi, eğitim programlarının hazırlaması, eğitimlerin düzenlenmesi, çalışanların bu programlara katılmasının sağlanması ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin edilmesi 6331 sayılı İş Güvenliği yasası gereği işverenin sorumluluğundadır.

    İşte bu noktada; iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltma, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme, çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretme, iş sağlığı ve iş güvenliği bilinci oluşturma konularında iş verene yardımcı olmak amacıyla gerekli bütün yasal düzenlemeleri uyguluyoruz. 6331 sayılı İş Güvenliği yasasın gereği iş yerlerinde verdiğimiz eğitimleri konuları:


• İş Sağlığı ve İş Güvenliği Temel Eğitimi

• Acil Durum Eğitimleri

• İş Hukuku ve İşçinin Yasal Sorumlulukları Eğitimi

• İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Hakkında Bilgilendirme Eğitimi

• Yangın Eğitimleri ve Tatbikatları

• Kişisel Koruyucu Kullanımı Eğitimleri

• Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri

• Ergonomi Eğitimleri

• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

• Çalışma Alanlarında İş Güvenliği ve İş Sağlığı Eğitimleri

• Çalışma Ekipmanları Kullanımda Alınacak İş Güvenliği ve İş Sağlığı Eğitimleri

• İşin Gerektirdiği Diğer Özel Eğitimler