Risk Değerlendirmesi

        6331 sayılı İş Güvenliği Kanunun 5. maddesi gereği iş yerlerinde işveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Ada OSGB olarak sizin için mevzuat uygun risk değerlendirme işlemini yapıyor ve dökümantasyonunu hazırlıyoruz.

      6331 sayılı İş Güvenliği Yasası 10.maddesi gereği Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır:

      a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.

      b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır:

      1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.

      2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.

      3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.

      c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.

      ç) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır.

      (2) Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır.

      (3) Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır.


      01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere işletmeler tarafından risk değerlendirmesi yaptırılmaması halinde 3.000 TL, aykırılığın devamı halinde ise her ay 4.500 TL idari para cezası uygulanır.