İşyeri Hekimi

     4857 Sayılı İş Yasası`nın 81. maddesine göre devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler; Sosyal Sigortalar kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenlik önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere iş yerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla iş yeri hekimi çalıştırmakla yükümlüdür.

     Ayrıca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu`nun 114. maddesi gereğince iş yerlerindeki işçi sayısına ve işteki tehlikenin büyüklüğüne göre bir yada daha fazla iş yeri hekim sağlama yükümlülüğü söz konusudur.