İş Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Hizmetleri
Temel İş Güvenliği Ve Diğer Eğitimler
Acil Durum Ve Yangın Eğitimi
Risk Analizi
Çalışma Talimatları

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti Uygulaması:

Dinamik Konular:

_İşyerinder Makina ,Tezgah Çalışma Koşulları Ve Çalışma . Biçimlerinden Kaynaklanan Mekanik, Fiziksel Ve Kimyasal, . . . . .. Risklerin Belirlenerek Çözüm Önerileriyle Birlikte Raporlanması
_Toplu Korunma Önlemlerinin Yeterli Olmadığı Durumlarda Kullanılacak Kişisel Koruyucu Donanımın Belirlenmesi.
_İşyerinde Yapılacak İnceleme Ve Denetimlerle Risklerin  Belirlenmesi, Çalışanların Kurallara Uyumu, Kişisel Koruyucu Kullanımı, Alınan Önlemlerin Yerindeliği Gibi Konularla İzleme Ve Denetleme Fonksiyonlarının Sürdürülmesi.

Sistem Oluşturulması:
_İsg Yasalgerekliliklerin Tesbiti
_İsg Görev Ve Sorumlulukların Belirlenmesi
_İsg Kontrol Prosedürleri Oluşturulması
_İsg Kaza Olay Ve Uygunsuzluk Raporlama Sitematiğinin Belirlenmesi
_İsg Dökümentasyonunun Hazırlanması Ve Uygulanmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması
_Çalışanlardan “Çalışan Katılımlı Tehlike Tespit Formu” İle Tehlike Ve Tehlikelerin Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Görüş Ve Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

Belgelendirme Ve Raporlandırma:
_Mevzuat Hükmü Gereğince Hazırlanması Gerekli
A) Yıllık Çalışma Planı
B) Yıllık Değerlendirme Raporu
C) İş Kazası İnceleme Raporu
D) Kişisel Koruyucu Risk Tablosu
E) İç Yönetmelik
F) Disiplin Kurulu Yönetmeliği Vb Rapor Ve Planların Hazırlanması

İş Sağlığı Ve Güvenliği Talimatları:
_Çalışma Koşulları, Biçimleri, Ortam, Makine Ve Tezgahlar İle Fiziksel Ve Kimyasal Etkenler İçin “İş Sağlığı Ve Güvenliği Talimatları”Nın Hazırlanmasına Katkıda BulunmakKimyasal Maddelerle Çalışma:
_Kimyasal Maddeler “Malzeme Güvenlik Bilgi Formu”Na Uygun Talimatların Hazırlanması “Kimyasallarla Uygun Çalışma Eğitimi”

Özel İzin Belgeleri Ve Formlar:
_Sıcak İş İzni
_Dar Ve Kapalı Alanlarda Çalışma İzni
_Elektrik İş İzni
_Patlayıcı Ortamda Çalışma İzni
_İş Kazası Bildirim Formu
_İş Kazası İnceleme Formu
_Havalandırma Sistemleri Kontrol Formu


Eğitim:

_ Yıllık Eğitim Planının Hazırlanması
_Çalışanların İş Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi
_İsg Kurul Üyelerine Eğitim Verilmesi
_Personel Ve İdari Kadro Çalışanlarına Eğitim Verilmesi
_Eğitim Sonunda Ölçme Değerlerndirme Testleri Yapılması
_Eğitimlerin Belgelendirilmesi