İş Yerinde Risk Değerlendirmesi

     6331 sayılı İş Güvenliği kanunu gereği 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere işletmeler tarafından risk değerlendirmesi yaptırılmaması halinde 3.000 TL, risk değerlendirmesinde tespit edilen aykırılığın devamı halinde ise her ay 4.500 TL idari para cezası uygulanır.